Sức khỏe là kim cương.

  • Bạn đang sở hữu tài sản trị giá nhiều triệu đô la
  • Chúng ta mãnh liệt hủy hoại sức khỏe để đi kiếm tiền và rồi đến một ngày tiêu hết số tiền đó để lấy lại sức khỏe nhưng cũng không đủ
  • Theo bạn, cuộc đời này cái gì là có giá, cái gì là vô giá trong những cái sau: sức khỏe, công việc, hạnh phúc gia đình, con cái, tiền bạc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *